Οδηγος Προσκυνητων
Καλωσορίσατε στην Ίερα Μονή Άγίας Σκέπης

Σάς παρακαλούμε νά διαβάσετε τούς ακόλουθος κανόνες φιλοξενίας στήν Ίερά μας Μονή.


Βρίσκεστε στήν Ἱερά Μονή τῆς Αγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου, ἕνα χώρο µετανοίας καί προσευχής για τις Μοναχές καί τούς εὔλαβείς προσκυνητάς. Από ἀγαπη χαί σεβασμό πρός την ίεροτητα τοῦ χώρου, παρακαλοῦμε να φέρετε την καταλληλη ενδυμασία ὅλες τἰς ὧρες.

Οἱ γυναῖκες παρακαλοῦνται νά εἰσέρχονται στὀν ἱερό αὐτό χώρο µέ µακρυές φούστες καί μπλούζες µέ µανίκι (παντελόνια, σορτς, κοντές φούστες, αμάνικες μπλούζες, κλπ δέν ἐπιτρέποτναι). Οἱ ἄνδρες νά φοράνε μακρυά παντελόνια. Αν ἤρθατε ἀπροετοίμαστοι, ἡ Ἱερά Μονή εὐχαρίστως θά σᾶς προμηθεύσει τά ἀἁπαραίτητα ἐνδύματα.

‘Η ἱερότητα τοῦ χώρου δέν ἐπιτρέπει τήν ἄσεμνη συμπεριφορά. Ἔντονες συζητήσεις, δυνατά γέλια, καί ἀπρεπεῖς χειρονομίες δέν ἁρμόζουν στό χώρο αὐτὸ.

᾽Απαγορεύεται αὐστηρά τό κάπνισμα σέ ὅλους τούς χώρους τῆς Μονής και σε ὅλο το οικόπεδο.

Τά παιδιά πρέπει νά βρίσκονται κάτω ἀπό τήν συνεχή ἐπίβλεψη τῶν γονιῶν τους.

Οἱ ὧρες ἐπισκέφεων τής Μονής εἶναι 9πμ - 4μμ συμπεριλαμβάνοντας καί τίς καθημερινές ἱερες ἀκολουδίες.

Φωτογραφίες επιτρέπονται από ὃλους τούς επισκέπτες κατόπιν εὐλογιας απὀ την Γερόντισσα τῆς Μονής.

Σάς εὐχαριστοῦμε γιά τήν καλή σας προαίρεση νά τηρήσετε τούς κανόνες αὐτούς στὀν χῶρο τῆς πνευματικής ἄμπελου, τῆς Ἱεράς Μονῆς τῆς Αγίας Σκέπης Τῆς Θεοτόκου.


Εἴθε ἡ Πάναγνος Μήτηρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ νά σᾶς προστατεύει καί νά σᾶς καθοδηγεῖ στόν δρόµο τῆς εἰρήνης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς