Οδικες Οδηγιες

Από τη Νέα Υόρκη και Βόρεια Νέα Ιερσέη
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά και βγήτε στην έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή αριστερά πάνω στην Church Street/PA-940. Συνεχίστε στην Church Street για 0,2 μίλια επί της διαπολειτιακής οδό 80. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.


Από Σκράντον της Πενσυλβάνειας
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 476 νότια και βγήτε στην έξοδο 95 (I-80/PA940 toward Hazleton/Mt. Pocono). Μείνετε αριστερά στη διακλάδωση για να συνεχίσετε προς την διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά και βγήτε στην έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή αριστερά πάνω στην Church Street/PA-940. Συνεχίστε στην Church Street για 0,2 μίλια επί της διαπολειτιακής οδό 80. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.


Από Συρακούσες της Νέας Υόρκη και Καναδά
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 81 νότια και βγήτε στην έξοδο 194 για την διαπολειτιακή οδό 476/ Pennsylvania Turnpike. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 476 νότια και βγήτε στην έξοδο 95 (I-80/PA940 toward Hazleton/Mt. Pocono). Μείνετε αριστερά στη διακλάδωση για να συνεχίσετε προς την διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά και βγήτε στην έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή αριστερά πάνω στην Church Street/PA-940. Συνεχίστε στην Church Street για 0,2 μίλια επί της διαπολειτιακής οδό 80. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας. Μια εναλλακτική διαδρομή είναι να ακολουθήσετε την διαπολειτιακή οδό 81 νότια και βγήτε στην έξοδο 151Α προς την διαπολειτιακή οδό 80 ανατολικά και Stroudsburg. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 80 ανατολικά και και βγήτε την έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή δεξιά πάνω στην Church Street/PA-940. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.


Από Οχάιο
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 80 ανατολικά προς Νέα Υόρκη και βγήτε στην έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή δεξιά πάνω στην Church Street/PA-940. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.


Από Βαλτιμόρη και Γουάσινγτον
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 83 βόρεια προς Χάρισμπεργ και βγήτε στην έξοδο 51B για να μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 81 βόρεια προς Άλλενταουν, διαπολειτιακή οδό 78 και Χάζλεταουν. Συνεχείστε στην διαπολειτιακή 81 βόρεια και βγήτε στην έξοδο 151Α προς την διαπολειτιακή οδό 80 ανατολικά και Stroudsburg. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 80 ανατολικά και και βγήτε την έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή δεξιά πάνω στην Church Street/PA-940. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.


Από Φιλαδέλφεια
Ακολουθήστε την διαπολειτιακή οδό 76 δυτικά και βγήτε στην έξοδο 331B προς την διαπολειτιακή οδό 476 βόρεια. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 476 βόρεια και βγήτε στην έξοδο 95 (I-80/PA940 toward Hazleton/Mt. Pocono). Μείνετε αριστερά στη διακλάδωση για να συνεχίσετε προς την διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά. Μπείτε στην διαπολειτιακή οδό 80 δυτικά και βγήτε στην έξοδο 273 (White Haven/Freeland). Στην πυνακίδα STOP κάνετε στροφή αριστερά πάνω στην Church Street/PA-940. Συνεχίστε στην Church Street για 0,2 μίλια επί της διαπολειτιακής οδό 80. Στρίψτε δεξιά στον Powerhouse Road και σε 0,1 μίλια κάνετε μια απότομη αριστερή στροφή για τον Old State Route 940. Συνέχειστε στον Old State Route 940 για 0,3 μίλια. Θα δείτε τις κύριες πύλες της μονής στα δεξιά σας.